Üye Girişi

Şifre Hatırlatma Servisi


Üyelik Bilgileri

Adınız
Soyadınız
Eposta Adresiniz
TC Kimlik No
Kullanıcı Adı (isteğe bağlı)
Şifre
Şifre Tekrar
Doğum Tarihi
Üyelik Tipi
Alışveriş Çeki
Cinsiyet

İletişim Bilgileri

Ülke
İl
İlçe
Mahalle / Köy
Telefon Numaranız
Cep Telefon Numaranız
Adres

Üyelik Sözleşmesi

NAHRİN TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ

Denk Kozmetik Gıda İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti (bundan sonra “NAHRİN” olarak anılacaktır) Türkiye’de kurulu bir doğrudan satış şirketidir.

Tedarik edilen ürünler ve hizmetler kozmetik ürünleri, cilt bakım ürünleri, doğal sağlık ürünleri ve zaman zaman Nahrin’in pazarlayacağı diğer ürünler ve hizmetlerdir (“Ürünler”).

Ürünler’in satışı Nahrin bağımsız girişimcileri tarafından yapılır.

Nahrin tarafından Sözleşme’nin kabulü ve Nahrin Ürünleri’nin tekrar satışı ve Nahrin girişimcilik fırsatının tanıtımı için tarafıma sağladığı münhasır olmayan hak ve ayrıcalık üzerine, aşağıdaki şart ve koşulları (herhangi bir müşterek Girişimcilik dâhil olmak üzere) kabul ediyorum:

1. Haklar.

Nahrin Girişimcisi olarak aşağıdakileri anladığımı beyan ederim:

a. Nahrin ürünlerini ve hizmetlerini bu Şartlar ve Koşullar doğrultusunda satın alma hakkım vardır.

b. Nahrin’e dahil olmak için başkalarını tavsiye etme hakkım vardır.

c. Hak kazanmam halinde, Nahrin Kazanç Planı uyarınca komisyon kazanma imkanım vardır.

2. Satış ve Pazarlama.

Resmi Nahrin literatüründe belirlendiği şekliyle Nahrin kazanç planı ve Nahrin ürünleri ve hizmetlerini sunmayı kabul ederim.

3. Bağımsız Girişimci.

Bir Nahrin Girişimcisi olarak, bağımsız bir girişimci olduğumu ve Nahrin’in çalışanı, acentesi, toptan satıcısı, ortağı veya hukuki temsilcisi olmadığımı kabul ederim. Seyahat, yemek, konaklama, sekretarya, ofis, uzun mesafe telefon ve diğer harcamalar dâhil olmak üzere tarafımca yapılan tüm masrafları kendim karşılamaktan tek başıma sorumlu olduğumu kabul ederim.

HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK VEYA VERGİ AMACI İLE Nahrin’in BİR İŞÇİSİ OLARAK MUAMELE GÖRMEYECEĞİMİ ANLIYORUM.

Vergi kayıt durumumu belgelendirdiğimde ve usulüne uygun bir fatura sağladığımda Nahrin stopaj konusunda sorumlu olmayacaktır ve bu noktada herhangi bir bonus veya komisyondan vergileri mahsup etmeyecektir.

4. Sözleşme;

Tadil.

İşbu Şartlar ve Koşullar’ın ayrılmaz parçası olarak bu belgeye dâhil edilmiş olan Nahrin Sözleşmesini, Cayma Hakkı Sözleşmesini ve Nahrin Girişimcisi Çalışma Koşulları Sözleşmesini dikkatlice okudum ve bunlara uyumlu davranacağımı kabul ederim (bu üç belge de topluca “Sözleşme” olarak anılacaktır).

Nahrin’in ticareti konusunda sıkı düzenlemelere tabi olduğunu ve bu sebeple, uygulanabilir kural ve mevzuata uyum açısından bazı durumlarda Sözleşme’nin Nahrin’in kendi takdirince tadil edilebileceğini anlıyorum ve söz konusu tadillere uyacağımı kabul ediyorum. Tadil bildirimleri Nahrin web sitesinde duyurulacaktır. Aksi belirtilmedikçe tadiller derhal geçerli olacaktır. Nahrin işletmemin devamı veya bonus veya komisyonların tarafımca kabulü her türlü tadillerin kabulü anlamına gelmektedir.

5. Vergiler.

a. Stopaj.

Nahrin, Finansal Ödüller Planı uyarınca elde ettiğiniz gelirlerin zorunlu yüzdesini stopaj olarak tutacak ve bu stopajı adınıza yetkili vergi dairesine yatıracaktır. Usulünce düzenlenmiş bir faturanın teslimini takiben, gelir vergisi üzerinden Nahrin Kazanç Planına tabi vergi kaydı yapılmış ticari bir faaliyet olarak işletilen bir girişimcilik yoluyla elde edilmiş gelirden stopaj yapılmayacaktır. Nahrin, vergi yükümlüsü olmanızı gerektirecek bir ticari faaliyette bulunuyorsanız, sorumluluk sahibi bir vergi mükellefi olmanızı tavsiye eder.

b. KDV.

Katma değer vergisi Nahrin Kazanç Planı ile vergi mükellefi girişimcilere ödenen kazançlardan düşülmek zorundadır. KDV mükellefi olarak kayıt olduğunuz tarihten itibaren makul bir süre içinde KDV kaydınızı tarafımıza belgelendirmeyi kabul ediyorsunuz. Eğer KDV kaydı yapıldıysa, Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 231’de düzenlendiği üzere Nahrin Kazanç Planı yoluyla kazanç elde etmenizi takiben tarafımıza uygun bir KDV faturası sağlamayı kabul ediyorsunuz.

6. Süre.

Sözleşme’nin süresi bir yıldır. Nahrin işletmemi yıllık olarak yenilemezsem veya herhangi bir sebeple Sözleşme iptal veya feshedilirse, Girişimci olarak tüm haklarımı temelli kaybedeceğimi anlıyorum. Yenileme ücrete tabi değildir. Önceki satış organizasyonumun faaliyetlerinden kaynaklanan komisyonları, bonusları veya diğer gelirleri elde edemeyeceğim ve bunlara ilişkin Nahrin ürünlerini ve hizmetlerini satmaya yetkin olmayacağım. İptal, fesih veya yenilememe halinde, önceki satış organizasyonuma ilişkin haklar ve tüm bonuslarım, komisyonlarım ve önceki satış organizasyonumun satış ve diğer faaliyetlerden doğan kazanılmış diğer gelirler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm haklarımdan feragat ediyorum.

Nahrin, Şirket’in şu kararları halinde tüm girişimciler Sözleşmelerini derhal feshetme hakkını saklı tutar:

(1) ticari faaliyetlerini durdurma; (2) işletmenin infisahı veya (3) doğrudan satış kanalları ile ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin dağıtımını durdurma.

Girişimci bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Nahrin’in ticari adresine yapacağı yazılı bir bildirimle feshedebilir. Girişimci’nin sisteme dahil olduğu tarihten itibaren on dört gün içerisinde sistemden ayrılması halinde, Nahrin,Girişimci’nin alışveriş çeki ve elinde bulunan ve kullanılmamış tüm malları geri alacak ve söz konusu malların bedelini on dört iş günü içerisinde Girişimci’ye iade edecektir. Nahrin Girişimci’ye yapacağı yazılı bir bildirim ile bu Sözleşme’yi herhangi bir sebeple derhal feshedebilir.

7. Devir yasağı.

Nahrin’in önceden yazılı rızası olmaksızın bu Sözleşme tahtındaki hiçbir hakkımı veya yükümlülüğümü devir veya temlik etmeyeceğim. Sözleşme’yi Nahrin’in açık yazılı rızası olmaksızın devir ve temlik etmeye çalışmam halinde NAHRİN Sözleşme’yi geçersiz addedebilir ve bu durum girişimciliğimin feshine sebep olabilir.

8. Gecikmeler.

NAHRİN, tarafların kontrolünde olmayan, grev, iş zorlukları, yangın, savaş, hükümet kararları veya emirleri veya bir tarafın olağan tedarik kaynağının kesilmesi gibi durumlardaki gecikmelerden veya ifa imkânsızlıklarından sorumlu olmayacaktır.

9. Uyum.

Sözleşme şartlarına uygun hareket etmemem halinde, NAHRİN’in Politikalar ve Prosedürler’de öngörülen disiplin işlemlerini uygulayabileceğini anlıyorum. İhlalimin bulunması, temerrüde düşmüş olmam veya Sözleşme’nin feshinde kusurumun bulunması halinde Girişimciliğimin “muteber” sayılmayacak ve bonuslar veya komisyonlar için gerekli satışların yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın başkaca bonus veya komisyona hak kazanamayacağım.

10. İbra.

NAHRİN, ana veya bağlı şirketleri, müdürleri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, vekilleri, acenteleri (hepsi “iştirakler” olarak anılacaktır), dolaylı zararlardan, cezai şartlardan ve Sözleşme’ye dair herhangi bir talep veya dava sebebinden sorumlu değildir ve bu vesileyle NAHRİN ve iştiraklerini ibra etmekteyim. Buna ek olarak, NAHRİN ve iştiraklerini, NAHRİN işletmemin tanıtımı veya yönetiminden ve bununla bağlantılı faaliyetlerimden (örn. NAHRİN ürünlerinin veya NAHRİN Kazanç Planı’nın tanıtımı, motorlu taşıt kullanımı, toplantı veya eğitim tesislerinin kiralanması vb.) doğabilecek tüm sorumluluktan ari tutmayı kabul ederim ve işletmemi yönetirken izinsiz olarak yaptığım her türlü hareketten doğan her türlü sorumluluk, zarar, ceza veya diğer ödemeler karşısında NAHRİN’i tazmin edeceğimi kabul ederim.

11. Sözleşmenin Bütünü.

Sözleşme, mevcut hali ve NAHRİN tarafından tadil edildiği şekli ile NAHRİN ile aramdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen şekilde söz verme, temsil etme, teklifte bulunma veya diğer bir şekilde iletişim kurmanın herhangi bir etkisi veya geçerliliği bulunmamaktadır.

12. Feragat.

Sözleşme’nin ihlaline ilişkin NAHRİN tarafından yapılabilecek herhangi bir feragat yazılı olmalı ve NAHRİN’in imza yetkilisince imzalanmalıdır. Sözleşme’nin tarafımca herhangi bir ihlali karşısında NAHRİN tarafından yapılacak feragat, sonradan yapılabilecek herhangi bir ihlalin feragati olarak işleme koyulmayacak veya bu şekilde yorumlanmayacaktır.

13. İcra Edilebilirlik.

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz kılınması halinde, ilgili hüküm uygulanabilir olacak şekilde gereğince yeniden düzenlenecek ve Sözleşme’nin geriye kalan hükümleri geçerliliğini ve icra edilebilirliğini sürdürecektir.

14. Uyuşmazlık Çözümü.

NAHRİN TÜRKİYE, Girişimcilik Sözleşmesi, NAHRİN Girişimcilik Programı ve Kazanç Planı veya bunların ürünleri ve hizmetleri, bağımsız Girişimci’nin ve NAHRİN’in hakları ve yükümlülükleri veya Sözleşme tahtında bağımsız Girişimci veya NAHRİN’in yükümlülüklerinin ifası ile ilişkili diğer tüm talepler veya NAHRİNsözleşmelerinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar ve talepler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ön görülen tahkim kurallarınca atanacak bir hakem tarafından tahkim yolu ile İzmir, Türkiye’de çözümlenecektir. Tahkimin dili Türkçe olacaktır. Tahkim ile ilgili tüm hususlara Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanacaktır. Tahkimden çıkan karar taraflar için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Tahkim tarafları, yasal giderler dâhil olmak üzere, kendi tahkim giderlerinden ve harcamalarından sorumlu olacaklardır. Tahkim sözleşmesi, Sözleşme’nin feshi veya sona ermesi halinde de geçerliliğini korur. Sözleşme’deki hiçbir düzenleme, NAHRİN’in kendi çıkarlarını koruması için tahkim veya benzeri bir uyuşmazlık çözüm yolu ya da mahkeme kararının beklenmesi veya tahkim veya benzeri bir uyuşmazlık çözüm yolundan elde edilebilecek menfaat öncesi, sırasında veya sonrasında yetkili bir mahkemeden ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya başkaca parasal olmayan tedbirler için başvuruda bulunmayı veya bu kararları almayı engellemez.

15. Uygulanacak Hukuk.

Bu Sözleşme’ye, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın, münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Sözleşme bu yasalara göre yorumlanacaktır.

16. Yetkili Mahkeme.

Hakem kararlarının icrası konusunda İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

17. Zamanaşımı.

Girişimci, NAHRİN’e karşı Sözleşme’ye ilişkin veya Sözleşme’den doğan bir eylem veya ihmal için yasal yollara başvurmak istiyorsa, dava sebebine konu eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu yasal yola başvurulmalıdır. Söz konusu süre içinde yasal yola başvurulmaması, iddia edilen eylem veya ihmal sebebiyle NAHRİN’e yönlendirilecek tüm talepleri geçersiz kılar. Girişimci, diğer zamanaşımı sürelerinin uygulanması gerektiğine dair tüm iddialarından feragat eder.

18. Geçerliliğini Koruyacak Hükümler.

Sözleşme’nin feshi veya sona ermesi halinde dahi geçerliliğini koruyacağı anlaşılan tüm Sözleşme hükümleri geçerliliğini koruyacaktır. Söz konusu hükümlere tahkim, rekabet yasağı, başkalarıyla çalışmama, ticari sırlar ve Sözleşmelerde bulunan gizli bilgi sözleşmeleri dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir.

19. Rıza.

Bu Sözleşme’nin akdedilmesi için Nahrin’in ismimi, fotoğrafımı, kişisel hikâyemi ve/veya tasvirimi bilabedel toplamasına, saklamasına, işlemesine ve kullanmasına, ilgili şirketlere ve sözleşmeli üçüncü kişilere ilgili verileri iletmesine ve bunları reklamlarda veya tanıtım materyallerinde kullanmasına, ticari amaçlarla tümünü dağıtmasına izin veriyorum.

20. Orijinal Nüsha.

Sözleşme’nin taranmış bir sürümü orijinal olarak kabul edilir.

NAHRİN GİRİŞİMCİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

-Denk Kozmetik Gıda İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.(metin içinde “Nahrin” olarak anılacak)’den alış fiyatı üzerinden ürün satın alma ve Nahrin Girişimcisi ( metin içinde “Girişimci” olarak anılacak ) olma hakkı ilk ürün siparişinin teslimi ve ya opsiyonel alışveriş çeki satın alımına bağlı olarak girişimci numarasının verilmesi ile başlar.

-Girişimci,Nahrin ürünlerinin alım ve satımını kendi ad ve hesabınca bağımsız olarak yapar.

-Girişimci başka bir işte çalışabilir ya da kendine ait bağımsız bir işi olabilir.

-Girişimci Nahrin’in talimatlarına bağlı değildir. Girişimcinin, girişimcilik faaliyeti sırasında Nahrin’in talimatlarına  bağlı olduğunu söylemesi, yayması ve hatta ima edici ifadeler kullanması kesinlikle yasak olup, kendi işi ile ilgili her türlü resmi izni alması, vergi mükellefiyetlerini yerine getirmesi tamamen kendi sorumluluğundadır.

-Her Girişimci Nahrin’de sadece bir üyelik gerçekleştirebilmektedir. Uluslararası alanda yeni bir Nahrin üyelik kaydı yaptırmaları kesinlikle mümkün değildir.

-Girişimci ürünü sadece Nahrin’den doğrudan alabilir, girişimcilerin kendi aralarında alış fiyatından ürün alıp satmaları kesinlikle yasaktır.

-Girişimci sadece sipariş edilmiş olan ve resmi Nahrin sitesinde yer alan ürünleri alıp satabilir, stoğunda harici ürün bulundurması kesinlikle yasaktır.

-Girişimci ürünleri firmaya haber vermeksizin sadece doğrudan satış sistemi ile satabilir. Mağaza, pazarlar, fuarlar gibi yerleşik düzen ticarethanelerde ve internet yoluyla mutlaka firma ile iletişime geçerek ve ön onay alarak satış yapabilir. Girişimcinin internette bulunan kişisel sayfası kendi sorumluluğundadır. Nahrin’in internet ortamına ilişkin kuralları burada da geçerli sayılır.

-Bu sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde Girişimci her ihlal için ayrı ayrı Nahrin’e makul miktarda bir cezai şart ödeyecektir. Nahrin ayrıca bu ihlaller dolayısıyla uğradığı tüm zararları Girişimci’den talep etme hakkına sahip olacaktır.

-Girişimci, Nahrin hakkında sadece Nahrin genel ilke ve yazılı kurallarına uygun ifadelerde bulunabilir ve yalnızca Nahrin’in kendisine sunduğu satışa yardımcı evrakları kullanabilir. Uygun olmayan evrakların kullanılması halinde Nahrin bu sözleşmeyi ivedi olarak koşulsuz feshetme hakkına sahiptir.

- Nahrin; ürünleri, resim ve logoları ile markalarının her türlü kullanımı Nahrin’in iznine tabiidir. İzin alınmadan yapılan kullanımlara Nahrin hukuki yollara başvurma hakkını haizdir, her türlü hukuki ve yasal yola başvurabilir.

-Girişimcinin 3.şahıs ve tüzel kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal etmesi halinde ortaya çıkabilecek hukuki ve yasal sorunlardan kendisi sorumlu olacaktır.

-Her durumda; Girişimci başka şirketlerin ürün ya da hizmetlerini Nahrin müşterilerine ve girişimcilerine tavsiye etmeyeceğini ve satmayacağını önceden taahhüt etmiş sayılır.

-Girişimci, başka kişilerin Nahrin’e Girişimci olabilmesi için aracılık ettiğinde, bu kişilerin satışları ve başarısı oranında Nahrin kazanç planına göre prim hak edecektir.

-Prim ödemeleri, yasal vergi kesintileri, Nahrin tarafından yapıldıktan sonra Girişimci’nin banka hesabına yatırılır. Prim tahakkuku için Girişimci’nin belirli bir miktar ürün satmış olması ve ilgili Nahrin organizasyonuna katılmış olduğunu kanıtlaması gereklidir.

- Nahrin ilke ve kurallarına harfiyen uyulması, dağıtım sisteminin temel ilkesidir ve tüm girişimci haklarının korunması amacını güder. Bu nedenle Girişimci, mevcut pozisyonunu tek sefere mahsus istifa etmek şartıyla değiştirebilir. Mevcut pozisyonundaki tüm haklarından feragat eder ve yeni bir Girişimci gibi kayıt işlemlerini yeniler. Girişimci ikinci kez pozisyon değişikliği talep ettiğinde, istifa talebinden sonra 6 ay beklemek zorundadır. Eşler ayrı ayrı ya da birbirlerinin alt grubuna ve ya aynı sponsora üye olabilirler. Ancak evli çiftler ayrı ayrı rakip bir şirket ve ya ürün için Girişimci olamazlar.

-Girişimci paravan bir kişi aracılığıyla hattını değiştirmeye teşebbüs ederse, bu durum Girişimci haklarını kaybetmesine neden olur ve haklı fesih sebebi sayılır.

-Girişimci müşteriye satış yapmadan önce, Nahrin’in kendisine verdiği Türk Borçlar Kanunundaki adı ‘Kapıda Satış Sözleşmesi’ olan sözleşmeyi müşteriye imzalatmak zorundadır. İş bu sözleşmeyi müşteriye imzalatmadan satış yapmak kesinlikle yasaktır. Girişimci reklamasyon halinde müşteriye verdiği ürünleri hasarsız orijinal paketleri içerisinde hiçbir sebep sormaksızın 14 gün içinde geri almak zorundadır ve müşteriye, ürünü değiştirme, bedel iadesi veya alacak yazdırma haklarından birisini tanır.

-Girişimci, iade etmek istediği ürünleri, hasarsız, orijinal paketli olmak kaydıyla sipariş tarihinden itibaren 14 gün içinde Nahrin’e iade edebilir. Bunun karşılığında para iadesi ya da ürün değişikliği talep etme hakkına sahiptir. Bozuk ve ayıplı ürünlerde Türk Borçlar Kanunu ve Tüketici hakları mevzuatı geçerlidir. Numune ürünler ve kullanılmış ürünler bu haktan yararlanamaz.

- Girişimci ürüne dönüştürmediği ve iade etmek istediği alışveriş çekini;  ödemesini yaptığı tarih itibari ile 14 gün içinde iadesini alabilir. Ancak alışveriş çeki ile satın alınan ürünlerin iadesinde, alışveriş çekinin ödemesinin yapıldığı tarih baz alınır. 14 günlük iade süresi geçmiş olan alışveriş çeklerinde ve bu çekler ile alınan ürünlerde hiçbir suretle para iadesi yapılmayacaktır.

- Nahrin girişimci ile arasında iş ilişkisinden doğan alacaklarını, Girişimci’nin kazanmış olduğu prim ve komisyonlardan mahsup etme hakkına sahiptir. Ancak Girişimci bu tür bir mahsup hakkına haiz değildir.

-Nahrin ile Girişimci arasında haklı fesih için Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile ilgili mevzuat geçerlidir. Girişimci, son fatura tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ürün siparişi vermez ise Nahrino ay sonu itibarı ile iş bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.

-Ayrıca sözleşme her iki tarafın karşılıklı anlaşması ile feshedilebilir.

- Nahrin için önemli fesih nedenlerinden biri,izin verilmeyen evraklar ile satış yapılması, Nahrin adına müşteri ve Girişimcilerden elden ya da banka üzerinden para toplanması ya da başka firma adına Nahrin iş ortaklarına teklif sunulması ve Nahrin iş ortaklığı kurallarının ihlal edilmesidir.

-Girişimci iş bu sözleşmeyi imzalamakla sözleşme koşullarını, NAHRİN satış ve teslim koşullarını, ürün fiyat listesindeki fiyatları kabul etmiş sayılır.

-Promosyonlar, toplantılar ve genel bilgilendirme duyuruları Girişimci isteği doğrultusunda Nahrin tarafından sms yoluyla veya e-mail olarak gönderilecektir.

-Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

NAHRİN CAYMA HAKKI KOŞULLARI

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

1) CAYMA HAKKI

1.1. TÜKETİCİ;

a. Malın teslimi ve  ödemesinin yapılması ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren,

b. Malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir.

1.2. Malın reddedilmesi halinde TÜKETİCİ cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın SATICI’ya bildirir.

1.3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan gönderi masrafları TÜKETİCİ’YE aittir.

1.4. TÜKETİCİ, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

2. SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. SATICI, sözleşmeyi TÜKETİCİ’nin imzalamasını ve sözleşme tarihini  TÜKETİCİ’nin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.

2.2. Sözleşmenin ve malın TÜKETİCİ’ye teslim edildiğinin ispat yükümlülüğü SATICI’ya aittir. Aksi takdirde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süre ilebağlı değildir.

2.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi (20) gün içinde malı geri almak ile yükümlüdür.

2.4. SATICI malın sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifa edilmesinden veya yerine getirilmesinden, ayrıca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 13 Haziran 2003 tarih ve 25137 sayılı Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 07.03.2011 tarih ve 27867 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişik yönetmelik ve ilgili mevzuatça belirlenen diğer hususlardan da sorumludur. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda TÜKETİCİ, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin malı veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Sözleşmede belirlenen şartlar, sonradan hiçbir şekilde ve şartta TÜKETİCİ aleyhine değiştirilemez.

  • ( * ) Doldurulması zorunlu alanlar.
  • Yukarıda belirttiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.